GYERE ÉS CSATLAKOZZ A NKM HACKATHON INNOVÁCIÓS VERSENYÉHEZ!

A verseny célja, olyan élvonalbeli ötletek és megoldások támogatása, amelyek fenntartható működéssel valódi változásokat jelentenek az energia szektorban, forradalmasítják vagy megkönnyítik egy nagyvállalat belső működési folyamatait, növelik az üzleti vagy piacelérési eredményeket. Jelentkezhetsz akár egy új technológiai megoldással, mobil alkalmazással, IoT, fintech, big data, blockchain rendszerrel vagy egyedülálló energia megtakarítási eljárással.

REGISZTRÁCIÓ

Lehetsz egyetemista, vállalkozó vagy akár egy startup vállalkozás képviselője, hozd el az ötleted, mi hozzátesszük, ami még hiányzik a sikeredhez!

JELENTKEZZ bátran, ha nincs csapatod csak ötleted, nálunk társakat találhatsz hozzá! Várunk akkor is, ha még nincs ötleted, de szívesen kamatoztatnád a tehetségedet és tudásodat mások projektjében. 

Ha pedig van csapatod, hozd el őket is, hogy kreativitásotok és munkátok eredményét szakmailag elismert zsűritagok előtt mutassátok be, akik fantasztikus díjakkal jutalmazzák a legígéretesebb ötleteket.

KIEMELT TERÜLETEK ÉS TÉMÁK:

 1. Digitális otthon (smart home) 
  Olyan digitális otthon megoldásokat keresünk, melyek kényelmesebbé, biztonságosabbá és költséghatékonyabbá tehetik az otthonainkat. Melyekben a különböző gyártóktól beszerzett smart home eszközök közti adatcsere és a különböző szenzorok vagy rendszerek közötti vezérlés összehangolhatóvá válik és ezáltal a működésük -vezérlésük tovább optimalizálható.
 2. A fogyasztók környezet és energia tudatosságának növelése
  A kategóriába olyan környezet- és energiatudatosság növelési alkalmazások, megoldások (mobil applikáció, gamification, AR, VR) beküldését várjuk, amely innovatív jellege vagy egyszerűsége miatt a segíti a fogyasztói és társadalmi attitűdváltást: az energiatudatos gondolkodás és a környezettudatos viselkedésminták és szokások elterjesztését, az ezekhez szükséges kommunikációs és média csatornák felvázolását, a kommunikációs módszertan kidolgozását illetve ezeknek az újszerű mérését.
 3. Hálózat üzemeltetési megoldások
  Olyan a fizikai kiszolgáló hálózatot érintő innovatív megoldásokat várunk, melyek csökkenthetik, megelőzhetik vagy megszüntethetik az állandó igénybevételi és az eseti rendkívüli környezeti hatások által okozott ártalmakat és azok helyreállítási plusz költségeit.

  • Megoldások viharbiztos hálózatok létrehozására. Oszloptörés kiküszöbölése, azonnali értesülés a káreseményekről, káresemények feltérképezése, helyreállítás automatizálása.
  • Hatékonyabb ügyfél értesítési megoldások az áram- és gázszolgáltatásban várható vagy tervezett kiesésekről.
  • Olajszigetelésű transzformátorok szabotázs és lopás elleni védelmében, távfelügyeletében és digitális követésében segítő megoldások.
  • Időjárásfüggő és/vagy IRL berendezés vagy eszköz működési adatokon alapuló havária előrejelzésekre, akár NKM vagy akár a lakossági fogyasztók részére.
 4. Vonzó közmű munkahely kialakítási és munkaerő toborzási megoldások
  A versenyképes bérezés, a béren kívüli juttatások, a rugalmas munkaidő és a környezet fontos szempontok, de itt olyan megoldásokat keresünk, melyek a jelenlegi és jövőbeli munkavállalókat) érintő folyamatos párbeszédet segíthetik. Ösztönzőként ihatnak az új munkaerő innovatív toborzásában, a régiek megtartásában, a fluktuáció csökkentésében, és az álláskeresők között az NKM Nemzeti Közművek Zrt. ismertségének terjesztésében.
 5. Adatelemzésen alapuló üzletfejlesztési és ügyfélszolgálati megoldások.
  A közműszolgáltató rendelkezésére álló és átadható – megfelelően anonimizált – aggregált adatállományokra épülő termék és szolgáltatás ötleteket – megoldásokat várunk melyek segítségével az erőforrások hatékonyabb felhasználása, folyamatok megvalósításához szükséges idő csökkentése, illetve új bevételi lehetőségek válnak elérhetővé. Például a rendelkezésre álló ügyfélszolgálati beszélgetések hangelemzéséről, problémás vagy jó ügyfél fizetési késedelem előtti azonosításról, az ügyintézés (számlazárás, új fogyasztóra átírás, stb. ) ügyfélbarátabbá tételéről, vagy bármilyen olyan – nem csak mobilapplikációs fejlesztést érintő – megoldásról, amely segíthet a személyes ügyintézők kiváltásában és az ügyfél elégedettség növelésében.
 6. Egyéb innovatív kategória
  Ide várunk minden olyan egyéb témát, ötletet és megoldást, amely újszerűségével segíthet a NKM Nemzeti Közművek Zrt.- nek értéket teremteni, költséget, időt, vagy erőforrást megtakarítani, magasabb színtű ellátás biztonságot nyújtani.
  Például: energiafelhasználás csökkentése, alternatív energiaforrások hatékony kihasználása, mesterséges intelligencia, robotok,  v, oktatás, big data, sales technológia, kiterjesztett valóság, szállítás, munkaerőpiac, programozási eszközök, vállalati hatékony kikapcsolódás, megosztott működés, CSR & társadalmi vállalkozás, vállalkozói szoftverek, automatizált üzleti szolgáltatások, telekommunikáció, HR, vállalati működés, gamifikáció, tehetséggondozás, blockchain.

DÍJAK:
1. hely: Nettó 2 000 000 Ft és NKM Nemzeti Közművek Zrt. szerződési lehetőség a megvalósításra, kiemelt integrációs mentoring 3 hónapon keresztül.

2. hely: Nettó 800 000 Ft, és NKM Nemzeti Közművek Zrt. szerződési lehetőség a megvalósításra, kiemelt integrációs mentoring 1 hónapon keresztül.

3. hely: Nettó 200 000 Ft, és NKM Nemzeti Közművek Zrt. szerződési lehetőség a megvalósításra, kiemelt 1 hetes validálási folyamat és továbblépési mentoring.

REGISZTRÁCIÓ

A nyeremény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) rendelkezései alapján adóköteles. A nyeremény kifizetője az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a Budapest Launchpad Egyesület közreműködésével, amely a nyeremény nettó összegére vonatkozó adójogszabályok szerinti közterheket viseli. A nyereményként megjelölt összeg nettó – a közterhek levonása utáni – összeg.

A NKM Hackathon rendezvényen a részvétel ingyenes, azonban a helyek korlátozott száma miatt minél előbb regisztrálj!

FONTOS! A regisztrációd nem jelent azonnali részvételi lehetőséget! A szerencsés résztvevőket szeptember 20-ig értesítjük!

 

VERSENYBÍRÓSÁG – ÖSSZETÉTEL ÉS KIÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS:

A csapatok által a verseny során fejlesztett projekteket egy szakemberekből álló versenybíróság (zsűri) értékeli. A zsűri tagjainak listáját az NKM Nemzeti Közművek Zrt. #NKM Hackathon weboldalon és a rendezvényen is nyilvánosan elérhetővé tesszük, valamint az egyes tagokat a rendezvényen emutatjuk.

A versenybíróság valamennyi résztvevője széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a technológia és az innováció területén. A zsűri minden bemutatott projektet értékel, majd végleges döntést hoz az alábbi súlyozott szempontok szerint:

Szempont Súlyozás
Innováció [30%]
Felhasználói/ügyfél élmény [30%]
Relevancia a kiválasztott témára nézve [20%]
Műszaki tulajdonságok [20%]

A zsűri minden egyes projektnél a fenti szempontokat 1-től 5-ig pontozza, a végeredményt, vagyis a csapatok helyezését, ezeknek a súlyozott átlaga adja meg.
Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. #NKM Hackathon győztese a legmagasabb pontszámot elérő projekt lesz, a második és a harmadik helyzet szintén díjazásban részesül.

A verseny díjátadójára 2018. október 4-én, a Flux konferencián kerül sor, amelyen a három győztes csapat egy-egy három perces előadás keretében mutatja be projektjét.

SZELLEMI TULAJDON, ELŐVÁSÁRLÁSI JOGOK, FELELŐSSÉG, ADATVÉDELEM
Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. #NKM Hackathon regisztrációs szakaszának teljesítésével minden jelentkező kijelenti, hogy a Versenyen belül megtervezésre, megalkotásra, fejlesztésre és bemutatásra kerülő ötlet/projekt eredeti, és az semmilyen módon – sem teljes egészében, sem részben – nem sérti harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogait;

Vállalja, hogy az projektet a verseny keretében az adott csapat fogja megtervezni, megalkotni és fejleszteni, úgy, hogy kötelezettséget és felelősséget vállal az projektek tulajdonjogainak a vonatkozó jogszabályok által kínált eszközökkel történő megóvására.

Hozzájárul ahhoz, hogy a szervezőt, valamint azok alkalmazottait, vezető tisztségviselőit, vezetőit, képviselőit, megbízottait és partnereit mentesíti minden olyan követeléstől, illetve megtéríti minden olyan veszteségét és/vagy kárát, amely a jelentkezőnek a versenyen való részvételéből és/vagy bármely kapcsolódó tevékenységéből ered, illetve amely az projekt (részleges) átvételével és felhasználásával vagy jogellenes felhasználásával vagy birtoklásával és a díjakkal kapcsolatos.

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy azzal, hogy a szervező közzéteszi az projektet az esemény weboldalán, egyéb nyilvános weboldalakon vagy közösségi oldalakon, az nyilvánosan láthatóvá válik, és a szervező semmilyen felelősséget nem vállal az projektnek, az alapjául szolgáló koncepciónak és/vagy az alapjául szolgáló koncepció esetleges fejlesztésének és megvalósításának olyan személy általi felhasználásáért és/vagy jogszerűtlen felhasználásáért, aki arról nyilvános weboldalakon és közösségi oldalakon szerzett tudomást. Vállalja továbbá, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen jogcímen, alapon és/vagy okból érvényesített bármely kártérítési és/vagy megtérítési igény alól mentesíti a szervezőt;

Hozzájárul, hogy a verseny alatt tervezett, megalkotott és fejlesztett projektről (vagy annak bármely részéről) tett nyilatkozat, illetve annak bármilyen bemutatása az adott projekteknek az adott csapat vagy csapattag általi nyilvános bemutatásának/nyilvánosságra hozatalának minősül, azzal, hogy az NKM Nemzeti Közművek Zrt. szerepe e körben szigorúan a verseny és a rendezvény házigazdai szerepére korlátozódik. A szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik az ezen bemutatásért és az adott projektekkel (vagy annak bármely részével) kapcsolatos bármely elgondolásnak, koncepciónak, megoldásnak stb.-nek a bemutatást/nyilvánosságra hozatalt követő, bármely személy általi felhasználásáért;

Felhatalmazza a szervezőt arra, hogy az projekteket vagy annak bármely részét, illetve bármely egyéb, a csapatok által a versenyen bemutatott vagy ott felhasznált (és ekként a verseny és/vagy a rendezvény során készített fényképeken és videókon rögzített) és szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló anyagot nyilvánosságra hozzon (marketing- és reklámanyagokban).

Harmadik személyekkel szemben, azonos feltételek mellett, elővásárlási jogot biztosít a NKM csoport bármely tagja részére az projekt vagy bármely részének esetleges kereskedelmi fejlesztése esetére. A NKM csoport bármely tagja az adott csapat írásbeli ajánlatában foglalt – legalább a kézhezvételtől számított 60 napos – határidőn belül gyakorolhatja az elővásárlási jogát. Ha az NKM csoport bármely tagja a határidőn belül nem gyakorolja az elővásárlási jogát, úgy az adott csapat jogosult – az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-nek felajánlott feltételekkel egyező feltételek mellett – harmadik személyre ruházni a szellemi tulajdonjogait, anélkül, hogy az NKM csoport bármely tagjával szemben bármely kötelezettsége lenne. Mindazonáltal, ha az adott csapat megszegi vagy megsérti a fenti elővásárlási jog feltételeit, akkor a NKM csoport bármely tagja megtehet minden általa megfelelőnek ítélt jogi lépést, és követelheti minden olyan kárának megtérítését, amely az adott szabályszegéssel vagy jogsértéssel kapcsolatban vagy annak eredményeként felmerült;

Felhatalmazza a szervezőt arra, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Versennyel vagy a rendezvénnyel kapcsolatos célból kezelje a személyes adatait (ideértve a regisztrációs lapon feltüntetett azonosító adatait, valamint a verseny és/vagy a rendezvény alatt a róla készített fényképeket és videókat is).